Pühadus

Pühadus hingeliigutus. See on hetk, kus paradigma muutub ja me näeme iseenda perspektiivist asju, hetki, inimesi, suhteid läbi hinge silma. Puudutame hinge.